Zadania instytucji

Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, realizowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku.

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

a)      higieny środowiska;

b)      higieny pracy w zakładach pracy;

c)      higieny radiacyjnej;

d)     higieny procesów nauczania i wychowania;

e)      higieny wypoczynku i rekreacji;

f)       zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku;

g)      higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, 

 - w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Wykonywanie powyższych zadań polega za sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 Nr 212 poz. 1263 z późn. zm.) zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej z zakresu zdrowia publicznego wykonuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, będąc organem rządowej administracji zespolonej w powiecie.

Szczegółowe informacje dotyczące kompetencji i zadań organu, jak również poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy w Powiatowej Stacji znajdą Państwo w:

a)      ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.);

b)      Statucie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzesku;

c)      Regulaminie Organizacyjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzesku.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Sekretariat:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum kontaktu: +48 22 25 00 115

> więcej

2023  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku